Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

                                 CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice
                                                                            Nr.... din....Părţile contractante:

 

S.C. AMARYLLIS AGROTOUR SRL , cu sediul în Bld. Matei Basarab, Nr 68, Bl X, Sc D, Slobozia, jud. Ialomita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J21/342/2010,cod de inregistrare fiscala RO27426068 a Licentei de turism 697 din data de 12.03.2019 pentru Agentia de Turism S.C. AMARYLLIS AGROTOUR SRL, cu punctul de lucru in Bld. Matei Basarab, Nr 68, Bl X, Sc D, Slobozia, jud. Ialomita telefon :0243.232.309, fax:, email:office@amaryllistour.ro, reprezentata prin Pana Ecaterina Andreea, in calitate de GENERAL MANAGER, denumita in continuare Agentia,

si turistul/reprezentantul turistului,

Domnul/Doamna

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

  Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris in voucher, bilet de odihna tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, si eliberarea documentelor de plata.
a. Pachetul de servicii este organizat si vandut pe cont propriu de catre AMARYLLIS TOUR in calitate de agentie organizatoare;

b. Pachetul de servicii este vandut de AMARYLLIS TOUR in calitate de agentie intermediara, in contul agentiei organizatoare 
(*este mentionata in Tabel 1./rubrica Touroperator 1.1.b.).

  

II. TERMENI SI CONDITII GENERALE

2. Incheierea contractului. Contractul se incheie dupa caz in oricare din urmatoarele situatii:

2.1. In momentul semnarii lui de catre Calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice;

2.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia Calatorului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, telefon etc.), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice de calatorie si/sau servicii asociate, respectiv daca contractul prezentat Calatorului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 7 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie. Informatiile si fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, alte materiale publicitare prezinta si ilustreaza stilul hotelului/locatiei, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative si au caracter informativ. Camera primita de calator poate sa nu corespunda in toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri, alte materiale publicitare. De asemenea, facilitatile fiecarui hotel (alte servicii precum dar nu numai: parcare gratis/contra-cost, taxa de oras, wellness, diverse caracteristici ale sistemului de masa, distanta fata de anumite repere de interes, nr. de mp si tipul de camera, felurile de mancare si frecventa acestora, conceptele de masa etc., enumerarea nefiind exhaustiva) reprezinta proprietatea exclusiva a prestatorului/hotelului si ele pot suferi modificari si/sau ajustari, conform politicii comerciale proprii, fara ca hotelul sa fie obligat sa informeze agentia si, in consecinta, calatorul; de aceea, calatorul trebuie sa se informeze, in functie de ceea ce-l intereseaza, direct pe site-ul locatiei respective si sa actioneze/clarifice/reclame in scris la fata locului, in cazul unor neconcordante. Informatiile si fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative si au caracter informativ, fara insa a afecta calitatea si cantitatea serviciilor contractate de calator.

2.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii inscris in documentele de calatorie.III. PRETUL PACHETULUI SI MODALITATI DE PLATA

Preţul contractului este in valoare de .... RON/EUR. Tariful cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A. 
3.1 Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie calatorului, site-ul agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura fiscala eliberata de Agentie.
3.2 Plata serviciilor se va efectua astfel: 

Termen Factura Suma          Data scadenta
1 .....     RON/EUR       ......................
 
Nerespectarea termenului de plata, duce la anularea rezervarii, cu retinerea penalizarilor prevazute la p. V.1. din prezentul contract. In situatia contractarii serviciilor turistice in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitare de calator, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectrea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip early booking determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata.

3.3. Daca serviciile acordate sunt cotate in Euro iar factura se va emite in LEI,  plata se va efectua  de catre client la cursul BNR + 2%, din ziua platii.Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se se poate face cash/la sediile agentiei din Bucuresti sau Slobozia, cu card, prin POS sau cu virament bancar/depunere in conturile firmei SC AMARYLLIS AGROTOUR SRL, pe baza facturii fiscale emise de catre Agentie, cu mentiunea ca toate comisioanele si spezele bancare revin in sarcina platitorului.

3.4. Plata serviciilor turistice interne (cu locul de desfasurare in Romania) se efectueaza in RON si se mai poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor turistice se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu vouchere de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii turistice la o valoare initiala, mai putin penalitatile aferente, calculate conform prevederilor capitolului VI pct. 6.1. din prezentul contract, sau ii poate oferi calatorului un pachet de servicii turistice la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente prevazute la cap. VI, cu plata diferentei de pret.

3.5. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice de catre calator, agentia de turism nu poate restitui calatorului contravaloarea voucherelor de vacanta in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.

3.6. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei. 


IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

4.1 Agenția se obligă să furnizeze turistului un bon de comandă, numai în situația solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenției de turism și care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a agenției de turism, sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, daca va considera necesar agenția poate furniza turistului un bon de comandă.

4.2 În cazul achiziționării unui pachet de servicii turistice având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, Transportatorul Aerian, fără a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul  de  a  modifica  orele  de  zbor.  Prin  urmare,  Agenția  nu  este  răspunzătoare  pentru  decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problemă  privind  operarea  zborului  și  acțiunile  adiacente  acestuia  intră  în  competența  și  responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.3 În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în nici un mod având în vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat.

4.4 După încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, Agenția are dreptul de a mări prețul contractului, urmând ca părțile să încheie un act adițional la prezentul contract în care Agenția va preciza modul în care urmează să fie calculate prețurile revizuite, numai ca o consecință directă a schimbărilor legate de cel puțin unul dintre următoarele aspecte: a) prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie; b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părți terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi; c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. Dacă creșterea prețului depășește 8 % din prețul total al pachetului, turistul are posibilitatea ca, într-un termen de 3 zile, să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare. Dacă turistul nu răspunde Agenției în termenul indicat, contractul se va considera încetat. În cazul în care încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, turistul poate accepta un alt pachet, atunci când acesta este oferit de Agenție, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară. În cazul în care modificările aduse contractului au drept consecință scăderea calității sau a costului pachetului, turistul are dreptul la o reducere corespunzătoare a prețului. Totodată, Agenția este obligată să ofere turistului o reducere de preț care corespunde unei scăderi a costurilor prevăzute la lit. a)-c) de mai sus care are loc după încheierea contractului și înainte de începerea executării pachetului. Indiferent de valoarea sa, o creștere de preț este posibilă numai dacă Agenția trimite turistului în scris o notificare clară și inteligibilă privind această creștere, însoțită de o justificare a creșterii respective și de un calcul, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul unei reduceri de preț, Agenția are dreptul să deducă cheltuielile  administrative efective din rambursarea datorată turistului iar la cererea turistului, Agenția va prezenta acestuia dovezi ale cheltuielilor administrative respective.

4.5 Înainte de începerea executării pachetului, Agenția are dreptul de a modifica unilateral alte clauze ale contractului decât cele legate de preț în condițiile menționate în contract, doar dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții: a) modificarea este nesemnificativă; b) Agenția îl informează în scris pe turist cu privire la modificare într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat.

4.6 În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenția constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată: a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeași calitate și cantitate; b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate și cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

4.7 Agenția este răspunzătoare față de turist pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract, cu excepția cazurilor când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează turistului, unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita ori unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract. În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu contractul, Agenția remediază neconformitatea, cu excepția unuia din următoarele cazuri: a) neconformitatea nu poate fi remediată; b) remedierea implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate. În cazul în care Agenția nu remediază neconformitatea se aplică prevederile contractuale privind reducerea prețului și despăgubirile. De asemenea, în cazul în care Agenția nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de turist, turistul poate face el însuși acest lucru și poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Turistul nu trebuie să specifice un termen dacă Agenția refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată. Turistul nu beneficiază de  o reducere corespunzătoare a prețului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, dacă Agenția dovedește că neconformitatea a) este imputabilă turistului; b) este imputabilă unei părți terțe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contract și este imprevizibilă sau inevitabilă; c) este cauzată de circumstanțe inevitabile și extraordinare.

4.8 Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contract, Agenția oferă, fără costuri suplimentare pentru turist, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea turistului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeași locație, în cea mai apropiată variantă față de cea inițială. În cazul în care serviciile alternative astfel propuse au drept consecință un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contract Agenția acordă turistului o reducere adecvată a prețului. Turistul poate respinge serviciile alternative astfel propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contract sau reducerea de preț acordată este inadecvată. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar Agenția a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către turist, acesta poate înceta contractul fără plata unei penalități de încetare și, după caz, poate să ceară, conform prevederilor contractuale, reducerea prețului și/sau despăgubiri. Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau turistul respinge serviciile alternative propuse de Agenșie, turistul are dreptul, după caz, la reducerea prețului și/sau la despăgubiri, conform prevederilor contractuale, fără a înceta contractul.

4.9 Dacă pachetul achziționat de turist include transportul de pasageri, Agenția asigură, în cazurile prevăzute la art. 4.8, repatrierea turistului cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare pentru turist. În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea turistului din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, Agenția suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depășește trei nopți pe turist. Limitarea costurilor prevăzută în cuprinsul acestui articol nu se aplică persoanelor cu mobilitate redusă, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, și însoțitorilor acestora precum și femeilor însărcinate și minorilor neînsoțiți și nici persoanelor care au nevoie de asistență medicală specială, cu condiția ca Agenția să fi fost informată de turist cu privire la nevoile speciale ale acestora cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea executării pachetului. Agenția nu are dreptul să invoce circumstanțe inevitabile și extraordinare pentru a limita răspunderea în temeiul prezentului articol dacă furnizorul de transport în cauză nu poate invoca astfel de circumstanțe în temeiul legislației Uniunii Europene

 4.10. Agenția are obligația să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel puțin 7 zile înainte de data plecării, următoarele informații: a) toate chitanțele,    bonurile și biletele necesare, informații privind ora programată a plecării și, după caz, termenul-limită pentru înregistrare, precum și orele programate ale opririlor intermediare, ale legăturilor de transport și ale sosirii; b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon și de fax, adrese e-mail ale reprezentanței locale a organizatorului și/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgență care să îi permită contactarea rapidă a organizatorului și/sau a detailistului și să solicite asistență atunci când turistul se află în dificultate sau să reclame orice neconformitate sesizată în timpul executării pachetului; c) pentru călătoriile pe baza unui contract privind pachetul de servicii de călătorie care include cazare a minorilor neînsoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului; d) obligaţiile turistului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13

4.11. Agenția este obligată să acorde prompt asistență turistului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau a unui eveniment pe care nici agenția de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita. Agenția acordă asistență adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate prin: a) furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistența consulară; b) efectuarea comunicărilor la distanță și sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative. Agenția are dreptul de a pretinde de la turist un comision rezonabil pentru o astfel de asistență în cazul în care turistul este cel care a provocat situația de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu va putea depăși costurile efective suportate de Agenție

4.12. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentia Amaryllis Tour. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor, avand in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, iar turistii putand opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati. 

4.13 Agenția poate înceta contractul și poate oferi călătorului rambursarea completă a tuturor plăților efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, în unul dintre următoarele cazuri: a) numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar Agenția îl înștiințează pe turist cu privire la încetarea contractului nu mai târziu de:

(i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile;
(ii) șapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două și șase zile;
(iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de două zile; b) Agenția nu poate executa contractul din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare și înștiințează turistul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere și înainte de începerea executării pachetului.
4.14 Agenția este răspunzătoare pentru orice erori cauzate de defecțiuni tehnice din sistemul de rezervare care îi sunt imputabile, nefiind răspunzătoare pentru erorile de rezervare imputabile turistului sau cauzate de circumstanțe inevitabile și extraordinare.

4.15 Agenția  este  obligată  să  aducă  la  cunoștința  Turistului  înainte  de  încheierea  contractului  informațiile prevăzute la art. 5.3

4.16 Agenția este obligată să respecte orice cerință specială a Turistului cu privire la serviciile turistice achiziționate, cu condiția ca cerința specială să fi fost adusă la cunoștința Agenției de către Turist înainte de asumarea contractului sau a oricărei oferte corespunzătoare și aceasta să fi acceptată de AgențieV. Drepturile si obligatiile calatorului

5.1. Turistul poate transfera (cesiona) prezentul contract unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile contractului, cu obligația de a anunța în scris Agenția cu cel puțin 7 zile înainte de începerea executării serviciilor turistice achiziționate, urmând a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate și cesionate între turist, terța persoană și Agenție.. Turistul și persoana căreia îi este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea prețului contractului și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare generate de acest transfer Agenția informează turistul cu privire la costurile efective ale transferului care nu pot depăși costurile suportate efectiv de Agenție ca urmare a transferului contractului. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor iar pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului, iar în cazul în care cesiunea nu poate opera Agenţia va rezilia contractul cu turistul cesionar şi va încheia un alt contract cu noul turist terța persoană.

5.2. În cazul modificării prețului contractului ori a altor clauze contractuale, turistul are drepturile și obligațiile prevăzute la art. 4.5 si 4.6.

5.3 Turistul are dreptul ca, înainte de asumarea contractului sau a oricărei oferte corespunzătoare, să fie informat de către Agenție cu privire la informațiile standard prin intermediul formularului din partea A sau B, după caz, din anexa nr. 1 din O.G. nr. 2/2008 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și următoarele informații, dacă acestea sunt aplicabile pachetului: a) principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie: (i) destinația (destinațiile) călătoriei, itinerariul și perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare și, în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopți incluse; (ii) mijloacele de transport, caracteristicile și categoriile acestora, locurile, datele și orele de plecare și de întoarcere, duratele și locurile opririlor intermediare și ale legăturilor de transport. În cazul în care nu este încă stabilită ora exactă, agenția de turism organizatoare informează călătorul cu privire la ora aproximativă de plecare și de întoarcere; (iii) locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităților de cazare conform normelor din țara de destinație; (iv) serviciile de masă oferite; (v) vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în prețul total convenit al pachetului; (vi) dacă nu este clar din context, faptul că oricare dintre serviciile de călătorie vor fi furnizate călătorului ca parte a unui grup și, în acest caz, în măsura posibilului, dimensiunea aproximativă a grupului; (vii) dacă posibilitatea călătorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orală efectivă, limba în care vor fi furnizate serviciile respective; (viii) situația în care călătoria sau vacanța este adaptată în general pentru persoanele cu mobilitate redusă și, la cererea călătorului, informații precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacanței, luând în considerare nevoile călătorului; b) denumirea comercială și sediul social ale agenției de turism organizatoare și, dacă este cazul, ale agenției de turism intermediare, precum și numerele de telefon și, după caz, adresele de e-mail ale acestora; c) prețul total al pachetului, inclusiv taxele și, dacă este cazul, toate comisioanele, tarifele, penalitățile de încetare și alte costuri suplimentare sau, atunci când aceste costuri nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii contractului, o indicație cu privire la tipul de costuri suplimentare pe care călătorul ar putea să fie obligat să le suporte în continuare; d) modalitățile de plată, inclusiv orice sumă sau procentaj din preț care urmează să fie achitate sub formă de avans și calendarul pentru achitarea soldului sau garanțiile financiare care urmează să fie achitate sau furnizate de călător; e) numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate și termenul prevăzut la art. 4.13 înainte de începerea executării pachetului până la care este posibilă încetarea contractului, dacă nu se întrunește acest număr; f) informații generale despre cerințele legate de pașaport și vize, inclusiv termenele aproximative de obținere a vizelor și informații referitoare la formalitățile legate de sănătate în țara de destinație; g) informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului, cu plata unei penalități de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităților de încetare standardizate solicitate de agenția de turism organizatoare;h) informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces.

5.4 Informațiile furnizate turistului prevăzute la art. 5.3 literele a), c), d), e) și g) sunt parte integrantă a contractului și nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al turistului. Turistul este obligat să comunice Agenției, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înștiințării privind solicitarea Agenției de modificarea a prevederilor contractuale menționate la art. 5.3 literele a), c), d), e) și g), hotărârea sa de a opta pentru: a) rezilierea/denunțarea unilaterală a contractului fără plata penalităților sau b) acceptarea noilor condiții ale contractului. 

5.5. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condițiile art. 4.5 se consideră că toate modificările au fost acceptate și turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.6. În cazul în care turistul reziliază/denunță unilateral contractul în temeiul art 5.4. sau Agenția anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: a) să accepte la același preț un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenție; b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenție, cu rambursarea imediată a diferenței de preț, în sensul rambursării diferenței de preț dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii; c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului. 

5.7 Turistul poate înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care călătorul încetează contractul, acesta va fi obligat să plătească Agenției o penalitate conform Capitolului VI din contract. La cererea turistului, Agenția va prezenta acestuia o justificare pentru cuantumul penalităților de încetare. Prin excepție, turistul are dreptul să înceteze contractul, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație, turistul având dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți efectuate pentru pachet, fără a avea dreptul la vreo despăgubire suplimentară, nu mai târziu de 14 zile de la încetarea contractului.

5.8 Drepturile la despăgubiri sau la reducerea prețului ale turistului menționate în conract nu aduc atingere drepturilor călătorilor în temeiul O.G. nr. 2/2018, Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, al Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, al Regulamentului (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare, al Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și al Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și în temeiul convențiilor internaționale.

5.9. În cazul în care turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține. Agenția va rezolva cerințele turistului în limita posibilităților, eventualele 7 diferențe de preț urmând a fi suportate de către turist. Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunțarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la Cap. VI din prezentul contract la momentul respectiv și încheierea unui nou contract.

5.10. Turistul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție. 

5.11. Turistul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de agenție (voucher, bilet de odihnă și/sau de tratament, etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiază de bilete de odihnă și tratament, este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi. 

5.12. Turistul ia la cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu Agenția, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar Agenția nu are nici o responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

5.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalități suplimentare (de ex. călătoria împreună cu minori, situația în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră. În cazul în care turistul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la formalitățile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenției (de ex. în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțește, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei. 

5.14. Agenția de turism recomandă turiștilor contactarea acesteia cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare, etc.). 

5.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 

5.16. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat. Turistul este obligat să respecte orele de check-in și check-out specificate de unitățile de cazare, eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de cazare până cel târziu la orele specificate pentru check-out de unitatea de cazare căzând în sarcina exclusivă a turistului. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera.

5.17. Turistul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta. 

5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză neîntemeiat să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli. 

5.19 Turistul are obligația de a informa Agenția, fără întârzieri nejustificate, în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contract, ținând cont de circumstanțele cazului. 

5.20 Turistul înțelege că informațiile și fotografiile prezentate de Agenție în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de turist. 

5.21 Turistul are obligația ca, înainte de asumarea contractului sau a oricărei oferte corespunzătoare, să informeze Agenția cu privire la orice cerință specială ar avea cu privire la serviciile turistice achiziționate. 

5.22 Turistul ia la cunoștință că, nerespectarea termenelor de plată agreate și/ sau nefurnizarea tranșelor de plata la datele scadente stabilite prin prezentul contract, atrage după sine anularea serviciilor din cadrul pachetului de Produse Turistice ale Agentiei, Agentia fiind pe deplin absolvita de răspunderea îndeplinii acestora în condiții de neplata.

5.23 Turistul ia la cunostință că, dacă la data începerii executării Pachetului, prețul nu este plătit integral, Agentia va putea refuza îmbarcarea Călătorilor, Turistul urmând a fi răspunzător pentru toate daunele produse.

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri 


 6.1. În cazul în care calatorul renunţă la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, indiferent de motive, exceptand cazurile de forta majora definite conform legii, pentru care calatorul poate incheia o asigurare facultativa STORNO, acesta va suporta urmatoarele penalitati calculate din valoarea totala a excursiei:

a) 50 % daca retragerea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice inaintea pleacarii
b) 80 % daca retragerea se face intre 16- 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
c)100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face într-un interval mai mic de 16 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program sau nu este lasat sa treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei sau in cazul in care calatorul nu respecta conditiile generale ale Agentiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia in termenele stipulate. Aceste penalizari se aplica la pretul contractului, mentionat la cap. 3, art. 3.1., in prezentul contract.
IMPORTANT: Anulare a rezervarilor cu reduceri early booking dupa termenul limita de rezervare mentionat in oferta, presupune penalizari de 100%. Neplata integrala a pachetului turistic nu exonereaza calatorul, in caz de renuntare, de la cuantumul penalizarilor si sumele de plata, care vor fi recuperate prin apel la instanta de judecata competenta de la sediul Agentiei.

Nota! REZERVARI “EARLY BOOKING” / PACHETE CHARTER EXOTIC / PACHETE CU BILET AVION CURSA REGULATA / SARBATORI LEGALE Procedurile de rezervare a serviciilor cu reduceri "early booking", a pachetelor de Paste / Revelion sau a pachetelor cu zboruri charter ale touroperatorilor germani (cu plecare din Germania / Austria / Belgia / Spania) sau zboruri de linie sunt total diferite de cele practicate pentru restul serviciilor: 0 orice modificare ulterioara adusa rezervarii (daca se permite) duce automat la pierderea reducerii; 0 la biletele de avion pe zboruri charter exotic sau de linie, nu se accepta modificari; 0 in majoritatea cazurilor modificarile sunt preluate de catre furnizori ca anulari ale rezervarilor initiale si presupun refacerea integrala, conform conditiilor de la momentul respectiv; 0 biletele de avion pe curse regulate se supun regulilor IATA tiparite pe formular – se aplica penalizari conform grilei compainei aeriene; 0 se aplica penalizari conform grilei cu pana la 45 zile inainte de intrare si de 100% de la 45 de zile inainte de intrare sau pentru neprezentare la program (valabil si in cazul pierderii legaturilor de zbor, unde exista) pentru anulari a rezervarilor de pachete charter exotic si a celor de sarbatori. Rezilierea contractului de catre calator se va face in scris, la sediul agentiei, data la care se inregistreaza aceasta cerere fiind cea de unde sa calculeaza penalizarile de mai sus. Se vor lua in calcul toate zilele saptamanii. De asemenea, prezentul contract expira la terminarea excursiei. 

Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale, necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritorului tarii fiind intors de catre politia de frontiera din alte motive ce tin de persoana acestuia.

In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rand din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere de vacanta si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic. Daca calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii de calatorie ulterior.

In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia si a achitat un avans, nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului, cu retinerea penalizarilor prevazute la pct. 6.1.

6.2. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

6.3. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.4. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. 

6.5. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera. 

6.6. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare. 

6.7. Agenția va acorda despăgubiri în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor din contract. Limita despăgubirilor acordate de Agenție este de maxim triplul prețului total al pachetului achiziționat de turist, această limită neaplicându-se vătămărilor corporale sau daunelor provocate intenționat sau din neglijență ori altor situații prevăzute în mod expres în cuprinsul art. 16 din O.G. nr. 2/2018.

6.8. Agenția nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Agenția.

6.9. Toate sumele mentionate la p. 1 a, b, c se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

  
 VII. Reclamaţii

   7.1. În cazul în care turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligația de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenției, cât și prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanților locali ai turoperatorului). Datele de contact ale Agenției: Telefon: 0243 232 309; e-mail: office@amaryllistour.ro.  

   7.2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, calatorul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca in termen de maxim 30 zile calendaristice, sa comunice calatorului despagubirile care i se cuvin. 

   7.3. In cazul in care calatorii sunt nevoiti sa paraseasca unitatea de cazare, din motive intemeiate, mai devreme decat termenul contractat, nu au posibilitatea sa isi recupereze banii pentru noptile neconsumate, decat cu acordul conducerii unitatii. Pentru asemenea situatii, calatorii sunt obligati sa solicite managerului de receptie sau a celui de serviciu, un document scris care poate confirma data/ora check out-ului si acceptul unitatii sa nu penalizeze noptile neconsumate. In aceste situatii, agentia va intocmi un dosar care se va prezenta furnizorului, urmand ca acesta sa transmita decizia finala de inapoiere a banilor sau refuzul. 

   7.4. In cazul in care Calatorul nu isi indeplineste obligatiile mentionate la punctele 7.1 si 7.2 de mai sus, Agentia este exonerata de orice raspundere cu privire la deficientele semnalate.

   7.5. Calatorul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazute mai sus sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.

VIII. Asigurari

 8.1.  Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei/ Touroperatorului la Omniasig Vienna Insurance Group in baza politei de asigurare seria I, Nr. 56481 valabila pe perioada 05.11.2022 – 04.11.2023, afisata si pe site-ul https://www.amaryllistour.ro/polita-asigurare.

8.2. Condițiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt: 

8.2.1. În cazul în care Agenția nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligația de a anunța imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situație societatea de asigurare nu are obligația de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în condițiile poliței de asigurare încheiate între Agenție și societatea de asigurare. 

8.2.2. În cazul în care turistul solicită Agenției contravaloarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenție prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligația să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenției rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. 

8.2.3. Turistul are obligația de a notifica societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenției privind rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. VIII pct. 8.2.2. 

8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenție, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat. 

8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligația de a transmite societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative. 

8.2.6. Documentele justificative constau în principal în: a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 și 8.2.5 din prezentul capitol; c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanțe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; d) fotocopiile de pe documentele de transport și cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului și alte documente justificative. 

8.2.7. Despăgubirea nu poate depăși suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum și sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist. 

8.2.9. În cazul în care după plata despăgubirii, Agenția plătește debitul către turist, acesta are obligația de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenție a sumelor reprezentând debitul.

8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. Turistul se poate informa în agenții despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenția de turism de unde acesta a achiziționat pachetul de servicii turistice, dacă agenția oferă acest tip de serviciu. 

8.3. Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Agenției, deoarece aceasta este doar intermediar între turist și asigurator.

IX. Documentele contractului constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

  a)voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz; 
  b)programul turistic, in cazul actiunilor turistice; 
  c)dupa caz: documente electronice.

X. Prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Agenția prelucrează, în calitate de operator, datele dvs. cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract (“Anexa”). Potrivit legislației, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitate datelor, dreptul la opoziție, dreptul la revocarea consimțământului tău, dreptul de nu fi supus unor decizii individuale, dreptul de a te adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


XI. Dispozitii finale

11.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 11.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor O.G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate și a Ordinului Ministrului Turismului privind aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor platite de calatori in legatura cu pachetele de servicii de calatorie/serviciile de calatorie asociate in cazul insolventei agentiei de turism organizatoare si procedurile de despagubire a calatorilor. 

11.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul. 

11.4. Turistul declară că Agenția de turism l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate și a Ordinului Ministrului Turismului privind aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor platite de calatori in legatura cu pachetele de servicii de calatorie/serviciile de calatorie asociate in cazul insolventei agentiei de turism organizatoare si procedurile de despagubire a calatorilor. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, turistul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agenției de turism.

11.5 În cazul în care oricare din clauzele contractului este sau devine nelegală, nevalabilă sau neexecutorie, în întregime sau în parte, în baza unei reglementari sau prevederi legale, precum și în cazul în care este declarată astfel de către orice instanță judecătorească, părtile convin ca respectiva clauză să fie automat eliminată din contract, putând să fie înlocuită de comun acord cu o alta clauză valabilă, fără a afecta în niciun fel legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi contractuale. 

11.6. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente de pe raza sediului Agenției. 

11.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România și a normelor U.E. aplicabile.


Conditii de calatorie:

Documente necesare calatoriei: carte de identitate valabila sau pasaport valabil cel putin 6 luni de la data returului in tara (OBLIGATORIU - pasaport pentru copiii sub 14 ani, indiferent de destinatie). 
Statele membre ale Uniunii Europene care permit intrarea pe teritoriile lor pe baza cartii de identitate sunt: Austria, Estonia, Malta, Slovenia, Bulgaria, Finlanda, Italia, Spania, Cehia, Franta, Letonia, Olanda, Ungaria, Cipru, Germania, Lituania, Polonia, Danemarca, Grecia, Luxemburg, Portugalia, Slovacia, Suedia, Belgia, Croatia. 
Prezentarea la ghiseul de imbarcare din aeroport se face cu cel putin 2 ore inainte de plecarea cursei.Orarele tuturor zborurilor cat si tipurile de aparate de zbor sunt cu titlu informativ si pot fi supuse modificarilor. In cazul unor modificari calatorii vor fi contactati cu 2-3 zile inainte de plecari pentru a li se reconfirma locul de intalnire si orarul de zbor. Sfatuim calatorii sa nu isi ia niciun angajament important in ziua plecarii, in ziua sosirii sau in ziua imediat urmatoare si sa se asigure de prezenta la aeroporturi cu minim 2 ore inainte de decolare. De asemenea agentia recomanda calatorilor contactarea acesteia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.). 
Greutatea maxima admisa in general a bagajelor de cala este de 20 kg / persoana. Pentru fiecare kg de bagaj in plus fata de cele admise, pasagerul va plati o taxa suplimentara. Pasagerii sunt rugati ca inainte de predarea bagajelor la ghiseu sa-si asigure personal inchiderea (incuierea) acestora. 
Eventualele lipsuri / furturi de obiecte personale din bagaje se vor reclama la ghiseul specializat din aeroport. 
Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi calatorul pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu. 
Info rezervari: 
STOP SALE: situatia in care o unitate de cazare nu mai are disponibilitati pentru o anumita perioada, deci nu mai primeste rezervari, nemaiputand sa le confirme; in acest caz nici pentru rezervarile confirmate nu se mai accepta modificari; orice modificare inseamna anularea rezervarii initiale, aplicandu-se conditiile de penalizare de la momentul respectiv. 
NO SHOW: regula internationala ce stabileste ca, calatorii trebuie sa respecte programul de cazare din prima zi de sejur si anume in ziua de intrare sa se prezinte la hotel pana la maxim ora locala 18:00; in caz contrar camerele sunt considerate disponibile si pot fi revandute la fata locului; se aplica si pentru cazari ulterioare datei de intrare (a doua zi/ treia zi s.a.m.d de sejur); pentru a se evita aceste situatii  calatorii trebuie sa sune la hotel sau sa anunte agentia de intarzierea la cazare. 
OVERBOOKING: situatia in care o unitate de cazare confirma spatii peste capacitatea sa de ocupare; in acest caz agentia, prin reprezentatul local, va pune la dispozitia calatorilor spatii de cazare similare ca si categorie si conditii de confort, iar in cazul in care nu se pot asigura decat spatii de categorie inferioara, va rambursa diferenta de pret. 
Conform reglementarilor in vigoare: 
minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara:
 1. - sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor;
 2. - sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat;
 3. - adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti,trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera.
cetatenii care parasesc tara cu o masina ce nu se afla in proprietate personala, trebuie sa indeplineasca conditiile de trecere a frontierei valabile pentru fiecare stat; in majoritatea cazurilor este nevoie de: 
imputernicire din partea posesorului masinii (legalizata la notariat in cazul persoanelor fizice); 
deoarece unele state au conditii speciale, calatorii trebuie sa se informeze la Politia De Frontiera: tel. 021.9590 sau website http://www.politiadefrontiera.ro/. 
 

ANEXĂ NOTĂ DE INFORMARE

S.C. AMARYLLIS AGROTOUR SRL, cu sediul în Bld. Matei Basarab, Nr 68, Bl X, Sc D, Slobozia, jud. Ialomita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J21/342/2010,cod de inregistrare fiscalaRO27426068a Licentei de turism 697 din data de 12.03.2019 pentru Agentia de Turism S.C. AMARYLLIS AGROTOUR SRL (AN), cu punctul de lucru inBld. Matei Basarab, Nr 68, Bl X, Sc D, Slobozia, jud. Ialomita telefon :0243.232.309, fax:, email:office@amaryllistour.ro, reprezentata prin Panait Pavel Catalin, in calitate de ADMINISTRATOR, cu ocazia încheierii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, vă aducem la cunoștință următoarele:

Prelucrarea datelor cu caracter personal . Agenția prelucrează, în calitate de operator, datele dvs. cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract. Potrivit legislației, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitate datelor, dreptul la opoziție, dreptul la revocarea consimțământului tău, dreptul de nu fi supus unor decizii individuale, dreptul de a te adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Datele cu caracter personal prelucrate de AMARYLLIS AGROTOUR SRL. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor. În contextul rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri comercializate de către AMARYLLIS AGROTOUR SRL, și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, AMARYLLIS AGROTOUR SRL poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (daca este cazul).

Persoanele vizate. Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către AMARYLLIS AGROTOUR SRL, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice. 

Scopurile colectării datelor cu caracter personal. Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorele scopuri: - Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.; - In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra. 

AMARYLLIS AGROTOUR SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția turoperatorilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor AMARYLLIS AGROTOUR SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, în cazul în care fără partajarea datelor dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal. Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii turistice, desfășurarea evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri, autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc. Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către AMARYLLIS AGROTOUR SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal. În vederea realizării scopului menționat, AMARYLLIS AGROTOUR SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților AMARYLLIS AGROTOUR SRL, dar nu mai mult de 3 ani de la data finalizarii prestarii serviciilor ce fac obiectul Contractului, pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., veti exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care AMARYLLIS AGROTOUR SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veti exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către AMARYLLIS AGROTOUR SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne AMARYLLIS AGROTOUR SRL și/sau vor fi distruse

Drepturile persoanelor vizate. În relația cu AMARYLLIS AGROTOUR SRL, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. 

Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.

Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele. 

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. 

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing. 

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale. 

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care AMARYLLIS AGROTOUR SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia: 

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;
b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau 
c) are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.
În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, AMARYLLIS AGROTOUR SRL poate: 
- fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate; 
- fie să refuze să dea curs cererii. 
De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, telefon +40.318.059.211, +40.318.059.212, E-mail anspdcp@dataprotection.ro, Webiste www.dataprotection.ro.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa AMARYLLIS AGROTOUR SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Slobozia, Bd Matei Basarab, nr 68, sau prin transmiterea unui e-mail către office@amaryllistour.ro.

Prin semnarea prezentei Anexe, confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință de continutul acestui document, il înțelegeg pe deplin și sunt de acord cu: 

- faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, desfășurării evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri; 
- faptul că AMARYLLIS AGROTOUR SRL va prelucra datele dumneavoastră personale doar în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.
CONSIMŢĂMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori - beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), ..........................................................................................., (nume – prenume: părinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de ........................................................................................................................... (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor .............................................. ............................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... in varsta de ....................................... ani, prin prezenta consimt în numele său (lor) ca AMARYLLIS AGROTOUR SRL să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele și vârsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, în scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.

Prin semnarea prezentei Anexe confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.


Subsemnatul, ....................................................................., astăzi ........................................................, am luată cunoștință și am înțeles deplin informarea.  

Agentia,
S.C. AMARYLLIS AGROTOUR SRL 
Reprezentant ...........


Turist,