Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

 CONTRACT

de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr.... din....Părţile contractante:

 

S.C. AMARYLLIS AGROTOUR SRL (SD), cu sediul în Bld. Matei Basarab, Nr 68, Bl X, Sc D, Slobozia, jud. Ialomita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J21/342/2010,cod de inregistrare fiscalaRO27426068a Licentei de turism 697 din data de 12.03.2019 pentru Agentia de Turism S.C. AMARYLLIS AGROTOUR SRL, cu punctul de lucru inBld. Matei Basarab, Nr 68, Bl X, Sc D, Slobozia, jud. Ialomita telefon :0243.232.309, fax:, email:office@amaryllistour.ro, reprezentata prin , in calitate de GENERAL MANAGER, denumita in continuare Agentia,

si turistul/reprezentantul turistului,

Domnul/Doamna

I. Obiectul contractului

  Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris in voucher, bilet de odihna tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, si eliberarea documentelor de plata.
a. Pachetul de servicii este organizat si vandut pe cont propriu de catre AMARYLLIS TOUR in calitate de agentie organizatoare;

b. Pachetul de servicii este vandut de AMARYLLIS TOUR in calitate de agentie intermediara, in contul agentiei organizatoare 
(*este mentionata in Tabel 1./rubrica Touroperator 1.1.b.).

  

II. TERMENI SI CONDITII GENERALE

2. Incheierea contractului. Contractul se incheie dupa caz in oricare din urmatoarele situatii:

2.1. In momentul semnarii lui de catre Calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice;

2.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia Calatorului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, telefon etc.), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice de calatorie si/sau servicii asociate, respectiv daca contractul prezentat Calatorului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 7 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie. Informatiile si fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, alte materiale publicitare prezinta si ilustreaza stilul hotelului/locatiei, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative si au caracter informativ. Camera primita de calator poate sa nu corespunda in toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri, alte materiale publicitare. De asemenea, facilitatile fiecarui hotel (alte servicii precum dar nu numai: parcare gratis/contra-cost, taxa de oras, wellness, diverse caracteristici ale sistemului de masa, distanta fata de anumite repere de interes, nr. de mp si tipul de camera, felurile de mancare si frecventa acestora, conceptele de masa etc., enumerarea nefiind exhaustiva) reprezinta proprietatea exclusiva a prestatorului/hotelului si ele pot suferi modificari si/sau ajustari, conform politicii comerciale proprii, fara ca hotelul sa fie obligat sa informeze agentia si, in consecinta, calatorul; de aceea, calatorul trebuie sa se informeze, in functie de ceea ce-l intereseaza, direct pe site-ul locatiei respective si sa actioneze/clarifice/reclame in scris la fata locului, in cazul unor neconcordante. Informatiile si fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative si au caracter informativ, fara insa a afecta calitatea si cantitatea serviciilor contractate de calator.
2.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii inscris in documentele de calatorie.

III. PRETUL PACHETULUI SI MODALITATI DE PLATA

Preţul contractului este in valoare de 320,00 RON. Tariful cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A. 
3.1 Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie calatorului, site-ul agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura fiscala eliberata de Agentie.
3.2 Plata serviciilor se va efectua astfel: 

 

 

Nerespectarea termenului de plata, duce la anularea rezervarii, cu retinerea penalizarilor prevazute la p. V.1. din prezentul contract. In situatia contractarii serviciilor turistice in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitare de calator, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectrea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip early booking determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata.


3.3. Daca serviciile acordate sunt cotate in Euro iar facturarea se face in LEI, Agentia va factura aceste servicii la cursul bancii comerciale a acesteia.

Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se se poate face cash/la sediile agentiei din Bucuresti sau Slobozia, cu card, prin POS sau cu virament bancar/depunere in conturile firmei SC AMARYLLIS AGROTOUR SRL, pe baza facturii fiscale emise de catre Agentie, cu mentiunea ca toate comisioanele si spezele bancare revin in sarcina platitorului.
3.4. Plata serviciilor turistice interne (cu locul de desfasurare in Romania) se efectueaza in RON si se mai poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor turistice se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu vouchere de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii turistice la o valoare initiala, mai putin penalitatile aferente, calculate conform prevederilor capitolului VI pct. 6.1. din prezentul contract, sau ii poate oferi calatorului un pachet de servicii turistice la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente prevazute la cap. VI, cu plata diferentei de pret.

3.5. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice de catre calator, agentia de turism nu poate restitui calatorului contravaloarea voucherelor de vacanta in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.

3.6. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei. 

IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

4.1. Agentia se obliga sa furnizeze Calatorului un bon de comanda, numai in situatia solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor touroperatori/prestatori de servicii. In cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care se regasesc in oferta proprie a agentiei de turism, sau in cazul in care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, agentia poate furniza calatorului un bon de comanda, doar daca considera necesar. In general, comunicarea intre parti se va face in scris, pe e-mail, si ea se va constitui in bon de comanda/parte la contract. Nu se vor opera modificari in structura unui pachet de calatorie, fara comunicarea in scris.
4.2 In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze calatorul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii. 
4.3.In situatia in care nu se intocmeste grupul minim de calatori, Agentia se obliga sa propuna calatorului servicii alternative, respectiv se obliga sa restituie sumele achitate de acesta, fara a fi insa obligata la plata de daune sau a altor cheltuieli ce nu sunt incluse in pachetul de servicii (cheltuieli de eliberare a pasapoartelor, asigurari medicale, carte verde, etc). 
4.4.Se considera exceptie aparitia cu mai putin de 15 zile inainte de plecare a unor situatii neprevazute de Agentie (ex. suprarezervare sau nedeschiderea hotelului), situatii in care Agentia se obliga sa informeze calatorul imediat ce ia la cunostinta de modificarea intervenita. 
4.5.In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
4.6.In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care calatorul nu va fi despagubit in nici un mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat. 
4.7.Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de calator ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. 
4.8.In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

  a)sa ofere calatorului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
  b)sa restituie calatorului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
  c)in cazul in care nu pot fi oferite calatorului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al calatorului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate. 
4.9.Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului;
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora conform legii sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accidente, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze contravaloarea serviciilor achizitionate. 
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata calatorului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 7-3 zile inainte de data plecarii, calatorul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.
4.10. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentia AMARYLLIS TOUR. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor, avand in vedere ca calatorii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, iar calatorii putand opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati.
4.11.Agentia are obligatia sa puna la dispozitia calatorului documentele de calatorie (bilet de avion, voucher, info sejur si altele) si sa furnizeze in scris calatorului, inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

  a) mijloacele de transport, locurile, datele si orele de plecare si intoarcere; 
  b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului; 
  c)pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.

4.12. Pachetele turistice de evenimente sunt acele pachete turistice preplatite care contin cazare + bilet de intrare la eveniment:

a. Serviciile de calatorie care contin bilete de intrare la evenimente sunt nerambursabile/nemodificabile, odata confirmate ferm, avand penalizari de 100%, care pot reprezenta integral sumele contractate. La unele evenimente, biletele pot fi transmisibile, de aceea, va fi posibila si cesionarea pachetului turistic, in conditiile contractuale conform cap. 5, alin. 5.1.

b. Pretul acestor pachete turistice de servicii poate fi diferit de optiunile existente in piata pe segmente separate (cazare separat/hotel diferit) si bilet separat, existente pe diferite website-uri de profil. Pretul acestor pachete contine toate taxele si comisioanele companiilor intermediare, TVA si/sau alte costuri (de livrare etc.). Pretul si disponibilitatea acestor pachete sunt dinamice si pot fi diferite de la un moment la altul, data fiind complexitatea evenimentelor sportive sau artistice, iar rezervarea lor, chiar si dupa plata avansului, necesita, dupa rezervarea online, (re)confirmarea offline a unui agent specializat.

c. In cazul in care oferta initiala nu s-a confirmat dupa plata avansului sau suma integrala, Agentia nu obliga calatorul sa cumpere ceva ce nu s-a confirmat. Daca noua disponibilitate si pret nu i se par acceptabile, Agentia ii va restitui integral sumele achitate la cererea expresa a calatorului.

d. Orice rezervare va fi reconfirmata cu calatorul , doar daca e cazul, daca au survenit schimbari fata de oferta initiala, iar odata rezervarea devenita ferma antreneaza penalizari de 100% din valoarea serviciilor contractate, chiar daca s-a achitat doar avans de 50% (numai dupa ce s-a incheiat si semnat contractul de servicii, a fost incasat avansul si serviciile au fost confirmate ferm).

e. Datorita conditiilor stricte de rezervare si comercializare (penalizari) a acestor servicii turistice, Agentia recomanda calatorului, fara a-i putea impune, incheierea *Asigurarii Turist Plus Premium la GENERALI SA (https://www.generali.ro/calatorii/produse/) sau *Pachet Travel la MONDIAL SA (https://www.poleasy2.at/export/sites/mondial/cmsid_tipportal/ro/mon/information/products/Pachet_protectie_Travel_1804.pdf), pentru evitarea riscului unor pierderi materiale cauzate de aparitia unor probleme de natura personala (printre care: imbolnavire, deces rude gr. I,concediere, divort). Asigurarea are conditiile proprii si Calatorul este dator sa se informeze personal asupra produsului si a evenimentelor asigurate.

4.13.Conform Legii nr. 677/2001, SC AMARYLLIS AGROTOUR SRL, este inregistrata la “Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal”, in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. 370/2013. Prin intermediul serviciilor de turism (transport, servicii de cazare si masa, asigurari medicale), prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal (respectiv nume, prenume, data nasterii, adresa, CNP, nr. de telefon), prin mijloace automatizate, destinate partenerilor contractuali. Sunteti obligat(a) sa furnizati datele mentionate anterior, acestea fiind necesare in vederea identificarii Dvs. pentru acordarea serviciilor comandate. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: parteneri externi, companii aeriene, companii de transport auto sau naval (tuturor celor care colaboreaza la asigurarea serviciilor comandate de Dvs.).V. Drepturile si obligatiile calatorului

5.1.In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu calatorul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul calator. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unr conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice se va tine seama de acestea pentru cesiune contractului. Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. 
5.1.1. Serviciile de calatorie achitate total sau partial cu vouchere de vacanta nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta.
5.2.In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei de iesire inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12,00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12,00 a zilei de iesire inscrise pe bilet. In cazul sejururilor externe cazarea se face incepand cu ora 14,00 pana la ora 18,00, a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei de iesire inscrise pe voucher.
5.3.In momentul cazarii, daca este cazul, calatorul trebuie sa solicite receptionerului tarifele extra ale serviciilor si facilitatilor (ex:minibar/frigider, seif, aer conditionat, prosoape la piscina etc), pentru care acestia incaseaza bani suplimentari. 
5.4.Distributia camerelor la hotel se face in momentul cazarii, de catre receptioner. Orice problema legata de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre client direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei locale; 
5.5.In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, calatorul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite, fara a putea solicita despagubiri. 
5.6 Calatorul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de maxim 3 zile calendaristice (dupa caz) de la primirea instiintarii prevazute la cap. IV pct. 4.2, hotararea sa de a opta pentru: 
  a)rezilierea contractului fara plata penalitatilor; 
sau 
  b)acceptarea noilor conditii ale contractului.  
5.7In cazul in care calatorul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul: 
  a)sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
  b)sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
  c)sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului. 
5.8 In toate cazurile mentionate calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, al carui cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
  a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris calatorul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii, in cazul sejururilor care dureaza mai mult de 6 zile; 5 zile inainte de inceperea executarii sejururlui, in cazul calatoriilor care dureaza intre 2-6 zile; 48 ore inainte de inceperea executarii sejururlui, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de 2 zile
  b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine furnizorului de servicii, dupa caz hotel sau companie aeriana sa); 
  c) anularea s-a facut din vina calatorului. 
5.9.Calatorul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii
5.10. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator. Daca calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la Cap. 6 din prezentul contract si incheierea unui nou contract.
5.11.Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie, in cazul in care aceste taxe nu au fost achitate direct agentiei. 
5.12.Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care calatorul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi. 
5.13. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza, fara ca acestea sa faca parte din prezentul contract, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia nu are nici o responsabilitate asupra presatiilor in cauza. Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, calatorul ia act si este de acord cu aceasta.
5.14. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de ex. Calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc), calatorul are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului http://www.politiadefrontiera.ro. De asemenea, in cazul calatoriei in anumite destinatii care necesita obtinerea unei vize, Agentia recomanda consultarea site-ului: http://www.mae.ro/node/1422, pentru informatii complete privind regimul vizelor. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei, care nu sunt in sarcina Agentiei (de ex. necesitatea obtinerii vizei sau necesitatea de a avea pasaport sau/si carte de identitate sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
In cazul calatoriilor in destinatii exotice, calatorul se obliga sa cunoasca foarte bine conditiile de calatorie in destinatia solicitata, sa se asigure ca indeplineste legal formalitatile vamale/de trecere a frontierei, ca este necesar sa faca niste vaccinuri (daca le poate face, cand sa le faca) pentru unele dintre aceste destinatii exotice, ca trebuie sa-si obtina viza turistica si de calatorie in nume personal, sa cunoasca conditiile de calatorie a minorilor, altor restrictii de viza sau propriul istoric al calatoriilor anterioare care ar putea afecta trecerea frontierei etc.Calatorul trebuie sa stie ca Agentia nu poate intermedia si nu are obligatia de a obtine vize turistice in numele acestuia.
5.15. Calatorul are obligatia de a contacta Agentia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.).
5.16.In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.17.Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui aliniat. 
5.18. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri 


  6.1. În cazul în care calatorul renunţă la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, indiferent de motive, exceptand cazurile de forta majora definite conform legii, pentru care calatorul poate incheia o asigurare facultativa STORNO, acesta va suporta urmatoarele penalitati calculate din valoarea totala a excursiei:
a) 50 % daca retragerea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice inaintea pleacarii
b) 80 % daca retragerea se face intre 16- 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
c)100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face într-un interval mai mic de 16 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program sau nu este lasat sa treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei sau in cazul in care calatorul nu respecta conditiile generale ale Agentiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia in termenele stipulate. Aceste penalizari se aplica la pretul contractului, mentionat la cap. 3, art. 3.1., in prezentul contract.

IMPORTANT: Anulare a rezervarilor cu reduceri early booking dupa termenul limita de rezervare mentionat in oferta, presupune penalizari de 100%. Neplata integrala a pachetului turistic nu exonereaza calatorul, in caz de renuntare, de la cuantumul penalizarilor si sumele de plata, care vor fi recuperate prin apel la instanta de judecata competenta de la sediul Agentiei.
Nota! REZERVARI “EARLY BOOKING” / PACHETE CHARTER EXOTIC / PACHETE CU BILET AVION CURSA REGULATA / SARBATORI LEGALE Procedurile de rezervare a serviciilor cu reduceri "early booking", a pachetelor de Paste / Revelion sau a pachetelor cu zboruri charter ale touroperatorilor germani (cu plecare din Germania / Austria / Belgia / Spania) sau zboruri de linie sunt total diferite de cele practicate pentru restul serviciilor: 0 orice modificare ulterioara adusa rezervarii (daca se permite) duce automat la pierderea reducerii; 0 la biletele de avion pe zboruri charter exotic sau de linie, nu se accepta modificari; 0 in majoritatea cazurilor modificarile sunt preluate de catre furnizori ca anulari ale rezervarilor initiale si presupun refacerea integrala, conform conditiilor de la momentul respectiv; 0 biletele de avion pe curse regulate se supun regulilor IATA tiparite pe formular – se aplica penalizari conform grilei compainei aeriene; 0 se aplica penalizari conform grilei cu pana la 45 zile inainte de intrare si de 100% de la 45 de zile inainte de intrare sau pentru neprezentare la program (valabil si in cazul pierderii legaturilor de zbor, unde exista) pentru anulari a rezervarilor de pachete charter exotic si a celor de sarbatori. Rezilierea contractului de catre calator se va face in scris, la sediul agentiei, data la care se inregistreaza aceasta cerere fiind cea de unde sa calculeaza penalizarile de mai sus. Se vor lua in calcul toate zilele saptamanii. De asemenea, prezentul contract expira la terminarea excursiei. 
Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale, necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritorului tarii fiind intors de catre politia de frontiera din alte motive ce tin de persoana acestuia.

In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rand din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere de vacanta si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic. Daca calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii de calatorie ulterior.

In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia si a achitat un avans, nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului, cu retinerea penalizarilor prevazute la pct. 6.1.
6.2. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
6.3. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.4. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
6.5. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera. 
6.6. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare. 
6.7. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. 
6.8. In cazul pachetului de tip „concert/eveniment”, in situatia anularii evenimentului in sine din motive independente care tin de organizarea calatoriei (imbolnavirea artistilor, suspendarea zborurilor din cauze ce tin de siguranta pasagerilor, calamitati naturale, orice alte motive care nu intra in atributiunile agentiei de turism, aceasta nefiind organizatorul propriu zis al evenimentului), calatorului i se vor restitui banii pe serviciile neconsumate – respectiv biletul de intrare la eveniment. In niciun caz calatorul nu poate sa-si anuleze pachetul de servicii si sa pretinda alte despagubiri.In cazul anularii evenimentului calatorul este de acord sa-si consume serviciile contractate ca pachet „city break”, acesta supunandu-se prevederilor prezentului capitol.
6.8. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia. 
6.9. Toate sumele mentionate la p. 1 a, b, c se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

  
 VII. Reclamaţii

   7.1. In cazul in care calatorul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit, de care sa se ia la cunostinta la fata locului (proces verbal), cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului ). Calatorul este totodata dator sa informeze Agentia pe loc cu privire la nemultumirile sale, pentru a da posibilitatea acesteia sa faca diligentele necesare pentru remedierea situatiei survenite intre Calator si Prestatorul final. 
   7.2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, calatorul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca in termen de maxim 30 zile calendaristice, sa comunice calatorului despagubirile care i se cuvin. 
   7.3. In cazul in care calatorii sunt nevoiti sa paraseasca unitatea de cazare, din motive intemeiate, mai devreme decat termenul contractat, nu au posibilitatea sa isi recupereze banii pentru noptile neconsumate, decat cu acordul conducerii unitatii. Pentru asemenea situatii, calatorii sunt obligati sa solicite managerului de receptie sau a celui de serviciu, un document scris care poate confirma data/ora check out-ului si acceptul unitatii sa nu penalizeze noptile neconsumate. In aceste situatii, agentia va intocmi un dosar care se va prezenta furnizorului, urmand ca acesta sa transmita decizia finala de inapoiere a banilor sau refuzul. 
   7.4. In cazul in care Calatorul nu isi indeplineste obligatiile mentionate la punctele 7.1 si 7.2 de mai sus, Agentia este exonerata de orice raspundere cu privire la deficientele semnalate.
   7.5. Calatorul ia act si accepta interdicia de a face publicitate negativa agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazute mai sussa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.

VIII. Asigurari

 1.  Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Omniasig Vienna Insurance Group cu sediul în Bucuresti, str. Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, tel.0214057420, fax 0213114490, Sucursala ARGES, /J40/10454/2001, R.A. 047/10.04.2003 cu polita de asigurare seria I nr. 54981, valabila in perioada 05.11.2020-04.11.2021, care este afisata si pe pagina web a agentiei de turism: https://www.amaryllistour.ro/documente-autorizatie

Conditiile si termenele de plata a despagubirilor

 8.1 In cazul in care Agentia (denumita in continuare – asigurat) nu efectueaza repatrierea calatorului, calatorul are obligatia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie asiguratorul nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea calatorului in Romania, in conditiile prezentei polite de asigurare
 8.2 In cazul in care calatorul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Calatorul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. 
 8.3 Calatorul are obligatia de a notifica asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 7.2. 
 8.4 In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre asigurat, calatorul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat. 
 8.5In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat calatorul are obligatia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative. 
 8.6Documentele justificative constau in principal in: 
  a)contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice
  b)confirmarile de primire precizate la pct. 7.2, 7.3 si 7.5;
  c)fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator; 
  d)fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
 8.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de calator in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor pct. 10.2 din Conditiile de asigurare aprobate prin Ordinul nr. 235/2001 privind asigurarea calatorilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism. 
 8.8. Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita de asigurare
 8.9. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre asigurator a documentelor justificative de la calator. 
 8.10. In cazul in care dupa plata despagubirii asiguratul plateste debitul catre calator, calatorul are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentand debitul.

2.Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, sau a unui contract de asigurare pentru bagaje, sau a unei asigurari storno pentru riscul de anulare a calatoriei, sau a unei asigurari complexe medicale + storno. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece acesta este doar intermediar intre calator si organizator.

IX. Documentele contractului constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

  a)voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz; 
  b)programul turistic, in cazul actiunilor turistice; 
  c)dupa caz: documente electronice.

X. Procedura de solutionare alternative a litigiilor (“SAL”)

10.1. Solutionarea alternativa a litigiilor (”SAL”) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre consumatori, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil.

10.2. Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (”ANPC”), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale și transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfașoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta.

10.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislatia aplicabila poate fi consultata aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

XI. Dispozitii finale


 11.1.Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
 11.2 Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu termenii si conditiile generale si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018.

11.3. Agentia recomanda calatorului incheierea unei asigurari storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare; calatorii se pot informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno. Asigurarea se va incheia si achita la momentul semnarii contractului de comercializare a pachetului de servicii de calatorie si plata avansului pachetului, fiind valabila de la data incheierii si pana in ziua plecarii.

Calatorul x doreste, nu doreste asigurare storno (sau asigurare complexa de calatorie care include si asigurarea storno).

Agentia,                                                                                                                                                  Calator,

 

 

 11.4.Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.
11.5. Calatorul declara ca a fost informat in mod expres de catre Agentie, respectiv a luat la cunostinta si este de acord cu POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL disponibila si afisata in Agentie, cat si pe site-ul Agentiei la https://www.amaryllistour.ro/politica-de-confidentialitate, in contextul intrarii in vigoare a Regulamentului European privind protectia datelor nr.679/2016 (”GDPR”). Prin semnarea contractului, calatorul declara in mod expres si este de acord inclusiv ca datele sale cu caracter personal sa fie transferate catre parteneri din tari terte, respectiv din afara spatiului european sau din afara spatiului economic european, doar in scopul realizarii obiectului prezentului Contract, respectiv in vederea achizitionarii serviciilor turistice mentionate la art. 1.

11.5. Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile generale de Comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2018. Prin semnarea prezentului contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei.

11.6. Calatorul declara ca Agentia l-a informat in prealabil cu privire la situatia generala a tarii de destinatie, iar acesta si-a asumat raspunderea de a verifica alertele de calatorie la www.mae.ro/travel-alerts

11.7. Clauzele din prezentul contract au aplicabilitate generala, iar in situatia in care, in cadrul anexelor, exista termeni si conditii specifice anumitor servicii de calatorie, respectivele conditii vor prevala fata de clauzele acestui contract. 
11.8.Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente. 
 7.Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
*In anexa/e-mail/website/catalog/pliant am primit/luat la cunostinta un exemplar al programului turistic care reprezinta obiectul prezentului contract.

**Am luat la cunostinta de conditiile speciale de rezervare si penalizari ale pachetelor speciale de tip EVENIMENTE, CONCERTE, EARLY BOOKING / OFERTE SPECIALE / CHARTER si DERTOUR / Touroperatori Germani cf. https://www.amaryllistour.ro/termeni-si-conditii

***Am luat la cunostinta de recomandarea Agentiei pentru incheierea Asigurarii TRAVEL STORNO

Conditii de calatorie:

Documente necesare calatoriei: carte de identitate valabila sau pasaport valabil cel putin 6 luni de la data returului in tara (OBLIGATORIU - pasaport pentru copiii sub 14 ani, indiferent de destinatie). 
Statele membre ale Uniunii Europene care permit intrarea pe teritoriile lor pe baza cartii de identitate sunt: Austria, Estonia, Malta, Slovenia, Bulgaria, Finlanda, Italia, Spania, Cehia, Franta, Letonia, Olanda, Ungaria, Cipru, Germania, Lituania, Polonia, Danemarca, Grecia, Luxemburg, Portugalia, Slovacia, Suedia, Belgia, Croatia. 
Prezentarea la ghiseul de imbarcare din aeroport se face cu cel putin 2 ore inainte de plecarea cursei.Orarele tuturor zborurilor cat si tipurile de aparate de zbor sunt cu titlu informativ si pot fi supuse modificarilor. In cazul unor modificari calatorii vor fi contactati cu 2-3 zile inainte de plecari pentru a li se reconfirma locul de intalnire si orarul de zbor. Sfatuim calatorii sa nu isi ia niciun angajament important in ziua plecarii, in ziua sosirii sau in ziua imediat urmatoare si sa se asigure de prezenta la aeroporturi cu minim 2 ore inainte de decolare. De asemenea agentia recomanda calatorilor contactarea acesteia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.). 
Greutatea maxima admisa in general a bagajelor de cala este de 20 kg / persoana. Pentru fiecare kg de bagaj in plus fata de cele admise, pasagerul va plati o taxa suplimentara. Pasagerii sunt rugati ca inainte de predarea bagajelor la ghiseu sa-si asigure personal inchiderea (incuierea) acestora. 
Eventualele lipsuri / furturi de obiecte personale din bagaje se vor reclama la ghiseul specializat din aeroport. 
Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi calatorul pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu. 
Info rezervari: 
STOP SALE: situatia in care o unitate de cazare nu mai are disponibilitati pentru o anumita perioada, deci nu mai primeste rezervari, nemaiputand sa le confirme; in acest caz nici pentru rezervarile confirmate nu se mai accepta modificari; orice modificare inseamna anularea rezervarii initiale, aplicandu-se conditiile de penalizare de la momentul respectiv. 
NO SHOW: regula internationala ce stabileste ca, calatorii trebuie sa respecte programul de cazare din prima zi de sejur si anume in ziua de intrare sa se prezinte la hotel pana la maxim ora locala 18:00; in caz contrar camerele sunt considerate disponibile si pot fi revandute la fata locului; se aplica si pentru cazari ulterioare datei de intrare (a doua zi/ treia zi s.a.m.d de sejur); pentru a se evita aceste situatii  calatorii trebuie sa sune la hotel sau sa anunte agentia de intarzierea la cazare. 
OVERBOOKING: situatia in care o unitate de cazare confirma spatii peste capacitatea sa de ocupare; in acest caz agentia, prin reprezentatul local, va pune la dispozitia calatorilor spatii de cazare similare ca si categorie si conditii de confort, iar in cazul in care nu se pot asigura decat spatii de categorie inferioara, va rambursa diferenta de pret. 
Conform reglementarilor in vigoare: 
minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara:
 1. - sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor;
 2. - sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat;
 3. - adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti,trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera.
cetatenii care parasesc tara cu o masina ce nu se afla in proprietate personala, trebuie sa indeplineasca conditiile de trecere a frontierei valabile pentru fiecare stat; in majoritatea cazurilor este nevoie de: 
imputernicire din partea posesorului masinii (legalizata la notariat in cazul persoanelor fizice); 
deoarece unele state au conditii speciale, calatorii trebuie sa se informeze la Politia De Frontiera: tel. 021.9590 sau website http://www.politiadefrontiera.ro/.